Điều khoản

Để đảm bảo tính an toàn và quyền lợi của người sử dụng, chúng tôi đã xây dựng các điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật đặc biệt cho những người quan tâm đến Nhận định Sevilla.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày chi tiết về các điều khoản và chính sách bảo mật của trang Nhận định Sevilla.

Điều khoản sử dụng

Giới hạn trách nhiệm: Kênh không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng trang web hoặc dựa vào thông tin cung cấp. 

Quyền sở hữu trí tuệ: Tất cả nội dung trên trang web, bao gồm tên miền, logo, nội dung, hình ảnh và âm thanh, là tài sản của Nhận định Sevilla và được bảo vệ bởi luật về sở hữu trí tuệ. 

Thỏa thuận sử dụng: Khi truy cập và sử dụng trang web, người dùng phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện của chúng tôi. Người dùng không được sử dụng trang web cho mục đích phi pháp hoặc gây hại cho trang web.

Chính sách bảo mật

Thu thập thông tin cá nhân: Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của người dùng khi họ đăng ký tài khoản bao gồm tên, địa chỉ nhà, email, sđt. Chúng tôi sử dụng thông tin để liên lạc với người dùng khi cung cấp một dịch vụ nào đó.

Sử dụng cookie: Trang web sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của người dùng và phân tích thông tin về quy mô truy cập. Người dùng có thể tắt cookie trong trình duyệt của họ nếu họ không muốn cho phép sử dụng cookie.

Chia sẻ thông tin người dùng: Trang web cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân trừ khi yêu cầu bởi pháp luật hoặc khi cần thiết để bảo vệ quyền lợi của trang web.

Bên trên là điều khoản và chính sách bảo mật đặc biệt cho những ai quan tâm đến Nhận định Sevilla. Người dùng nên đọc kỹ các điều khoản và chính sách này trước khi sử dụng trang web để đảm bảo tính an toàn và quyền lợi của họ.